yayoi_kusama_museo_tokio

18 / 09 / 2017
POR Macarena Bastida